Styrelsen 2024-2025


                                     

Styrelsen i SFFO  2024-2025:


Ordförande:         

Jan Ranestål, Trollhättan


Kassör:                

Larita Wigander, Kalmar


Ledamöter:           

Magnus Rudolph, Falun

Nadja Nordin, Borås

Bengt Wiberg (fyllnadsval), Jönköping


Suppleanter:           

Stefan Byström, Värnamo

Sandra Roxström, Falun

Emil Vennerberg, Gävle


Revisor:               

Veronica Johansson, Falun


Valberedning:       

Anna-Lena Boogh, Kalmar

Mikaela Sundling, Umeå

Martina Borg, Växjö