Om SFFO

Om SFFO

Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

 

”Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus"Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande: 


• Främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga   sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

• Främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen.


• Bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda.


• Tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen.


• Ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning.

• Verka för internationellt samarbete.