Hem

Nu är det dags!!!


utse årets obduktionstekniker/bårhusarbetare.

Vem är det som varit den bästa kollegan och gjort det lilla extra inom vår yrkeskår.

 

Skicka din motivering med namn och arbetsplats till styrelsens ordförande  Anna-Lena Boogh via SFFO.se kontaktformulär eller via Messenger i FB-gruppen.”


Vi i SFFO (Svensk Förening för Obduktionstekniker) vill

verka för att du har en bra arbetsplats. Ge dig den

senaste informationen om förbättringar i våran arbetsmiljö och verka för ett starkt samarbete inom våran yrkeskategori över alla Sveriges regioner och även internationellt.


Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

 

Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus". Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande:

 

• att främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga  sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

 

• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen.

 

• att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda.

 

• att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen.

 

• att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning.

 

• att verka för internationellt samarbete.

 

/Styrelsen i SFFO.

Copyright SFFO 2005@ All Rights Reserved