Latest blog posts

Search

Svensk förening för obduktionstekniker och bårhuspersonal (SFFO)

 

Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

”Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus.”


Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande:

  • att främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga   sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer
  • att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen
  • att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda
  • att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen
  • att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning
  • att verka för internationellt samarbete

Search