sffo (5)

Länkar

Styrande lagar och förordningar inom vår yrkesområden:

SFS 1990:1144 Begravningslagen
SFS 1990:1147 Begravningsförordningen
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen
SFS 1995:832 Om obduktioner m.m.
SFS 2004:168 Smittskyddslag
SFS 2004:255 Smittskyddsförordning
SFS 2008:355 Patientdatalag
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag

SOSFS 1996:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.
SOSFS 1996:29 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall
SOSFS 1997:26 Rättsmedicinalverkets föreskrifter; Rättsmedicinska undersökningar av avlidna
SOSFS 2005:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död.
SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård
SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård
SOFS 2009:30 Socialstyrelsens föreskrifter gällande transplantationer

 www.av.se Arbetsmiljöverket

Read more...

Om föreningen

Svensk förening för obduktionstekniker, SFFO är en ideell yrkesförening som startade i maj år 2003. Föreningen är en sammanslutning av obduktionstekniker, bårhuspersonal eller annan utövare inom bårhus och obduktionsverksamheten.

På Patologi Vårmöte väljs styrelse till föreningen bestående av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Search

Search