Om

      Om Föreningen

Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

 

”Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus"

Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande:

 

• att främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga   sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer

 

• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen

 

• att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda

 

• att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen

 

• att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning

 

• att verka för internationellt samarbete

Copyright SFFO 2005@ All Rights Reserved